Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

Latin anyagok

 
Letölthető anyagok / linkek
Tanév választás: 2011/2012
 
Cím Tanár Évf. Téma Üzenet Dátum
Catilina elleni beszéd
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán11.Cicero Catilina elleni beszéde a minnesotai egyetem professzorának előadásában. Nem Cicero, de azért érdekes...'16.11.03.
Catullus: Vivamus, mea Lesbia...
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán11.Szép (és mélyen átélt) restituált kiejtéssel...'16.09.06.
'Arma virumque cano'
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán11.Az Aeneis eleje szép (ám restituált) felolvasással...'16.01.19.
Róma kenyere
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10.Róma népe „a mindennapi kenyérért eladta ősi szabadságát" - írta a híres ókortudós, Theodor Mommsen'14.05.15.
Coactus feci...
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10."Beküldtem egyszer Mindszenty jegyzőkönyvét olyan aláírással, hogy neve alatt c. f. volt. Rákosi Mátyás meg-kérdezte, mit jelent a c.f. Azt válaszoltam, „valami vallási marhaság” . „Nem! Ez nem vallási marhaság, ha-nem azt jelenti, egy szó sem igaz. ” - e'14.03.06.
Állatmesék - Romhányi József
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10."Egy görény felül akart emelkedni társadalmi körén..." - és ehhez hasonlók...'13.10.16.
Görög filozófia ábrák
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán12.„Zenével, geometriával, asztronómiával és más effélékkel az embernek fölösleges foglalkoznia, mivel ezek haszontalan és szükségtelen dolgok.” (Diogenész)'13.10.05.
Latin gyakorló feladatok (10. évf.)
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10.Gyakorlat teszi a mestert - Te is az leszel!'13.10.05.
Horatius: Római ódák
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán12."Odi profanum vulgus et arceo"...'13.03.19.
Kleopátra viselt dolgai
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán12."Mondják, hogy Kleopatra szépsége önmagában nem volt felülmúlhatatlan, s nem is ezzel ejtette rabul bámulóit, hanem a vele való együttlét ellenállhatatlan varázslatot sugárzott..." (Plutarkhosz)'13.03.19.
1_Ciceró és Démoszthenész összehasonlítása (Plutarkhosz által - részletek)
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán11."...szükséges ugyan, hogy egy államférfi jól szónokoljon, de szabad emberhez nem illő eljárás, ha rajong és sóvárog az ékesszólással járó dicsőségért" (Plutarkhosz)'12.12.12.
Éveleji ismétlés
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán9.Repetitio est mater studiorum.'12.11.17.
Seneca utolsó órái
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán12."Ennen-fiam, szellemi gyermekem támad ellenem, és kezében a fegyver, melyet én adtam neki." - kesergett Seneca (Kosztolányi Dezső 'Nero, a véres költő' c. művében)'12.10.25.
Seneca és Nero
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán12."Ennen-fiam, szellemi gyermekem támad ellenem, és kezében a fegyver, melyet én adtam neki." '11.10.23.
Egy ókori orgonaművésznő
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán11."Boldogan élj, aki olvasod ezt, legyen életed áldott, / S bánatosan suttogd: Aelia Sabina, pihenj!" (Révay József fordítása) '11.09.24.
A római iskolákról
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán8."Mondd csak ugyan mi bajod mivelünk, cudar iskolamester, / lurkók s lányok előtt gyűlöletes tanító?" - sóhajtott fel Martialis, a költő'11.05.25.
Homéroszi himnuszok
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán8."Kormányoznak szép nőkkel teli városaikban, / bölcsen, boldogság és jólét jár a nyomában mindnyájuknak" - zengi a homéroszi himnusz... '11.04.10.
Településhigiénia a római világban
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán8.A járókelők - bár léteztek nyilvános illemhelyek - zavartalanul végezték kisebb és nagyobb dolgaikat a város kellős közepén a házfalak mellett. - És ma?'11.03.27.
Caesar élete - Suetonius leírásában
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10."...választékosan, ragyogóan beszél, sőt előadásmódja nagyszerű és nemes..." - írta Suetonius Caius Iulius Caesarról. Ilyen stílusban várok Caesar-életrajzokat (max. 35 sor, kézzel írva) a letölthető források felhasználásával.'11.03.19.
Philemon et Baucis
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10."...fölszelt mézgafenyőt, padlásról hozza a rőzsét,/ tördeli szét, s a kis üstnek alá odarakja serényen..." - így fogadta a hozzájuk látogató isteneket az idős házaspár... '11.03.07.
Római regék és mondák
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán9."Tarquinius Superbus kedvelte a háborút. Gonosz, kegyetlen lelke örömét lelte a vérontásban, nem ismerte a béke édességét." - olvashatjuk a régi római mondák között. Érdemes "belelapozni"...'11.03.06.
Gyermekkitétel Hellászban
Be kell jelentkezni!

Kormos Zoltán10.„Mindenki fölnevel egy fiút, még ha szegény is, / de kitesz egy lányt, még ha gazdag is.”(Poszeidipposz komédiaköltő) Romulus és Remus hasonló sorsa jutott...'10.12.06.