Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

Filozófia anyagok

 
Letölthető anyagok / linkek
Tanév választás: 2011/2012
 
Cím Tanár Évf. Téma Üzenet Dátum
A klasszikus empirizmus és annak korláta(i)
Kovács Zsolt12.John Locke néhány szövegrészlete a legalapvetőbb empirista tanokkal (ideák eredete, egyszerű-összetett ideák, elsődleges-másodlagos ideák), illetve Hume elemzése az oksági kapcsolatról.'16.02.04.
Abszolút igazság vs. relatív vélemények
Kovács Zsolt12.Az igazság létéről vagy nem létéről folytatott beszélgetést megelőző "gondolatébresztő" diasor (feketén fehéren).'16.02.04.
Bevezetés az ismeretelméletbe
Kovács Zsolt12.Néhány preszókratikus töredék, valamint Platón megkerülhetetlen vonal- és barlanghasonlata.'16.02.04.
Descartes módszeres (vagy módszertani) kételye
Kovács Zsolt12.Az "Elmélkedések az első filozófiáról" első elmélkedése, amelyben a szerző előadja a legerősebb szkeptikus érveit (kiegészítve az értelem vezetésének szabályaival - az "Értekezés a módszerről" című műből).'16.02.04.
Kant filozófiája
Kovács Zsolt12.A kritikai filozófia rövid bemutatás - különös tekintettel a "kopernikuszi fordulatra".'16.02.04.
Mi a filozófia?
Kovács Zsolt12.Néhány szempont a filozófia "mibenlétéről" való gondolkozáshoz.'15.11.13.
Bevezetés az esztétika történetébe
Kovács Zsolt12.Néhány gondolkodónak az esztétikáról vallot nézeteinek vázlatos összefoglalása a preszókratikusoktók a posztmodernig.'14.12.03.
A filozófia tudományágai
Kovács Zsolt12.A filozófiai diszciplínák, tárgyuk és egy-két jeles képviselőjük.'14.09.10.
Filozófiatörténet váz(lat)a
Kovács Zsolt12.A filozófia történetének legfontosabb korszakai, legjelentősebb irányzatai és "legbefolyásosabb" szerzői.'14.09.10.
Benjamin Constant: A régiek és a modernek szabadsága (részlet)
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt12.A francia esszéista rendkívül világos különbségtétele az antik és az újkori szabadságeszmény közt, amelynek - számára - a francia forradalom árnyoldalai adnak különös aktualitást.'13.12.02.
John Stuart Mill: A szabadságról (részlet)
Be kell jelentkezni!

Kovács Zsolt12.Az utilitarista filozófia - talán - legjelentősebb képviselőjének esszéje a politikáról (illetve a politikumról).'13.12.02.
Molnár Tamás: "A bal és a jobb. Honnan jönnek, hová mennek?"
Kovács Zsolt12.'12.01.06.
Politikai ideológiák
Kovács Zsolt12.Az egyes ideológiák részletes bemutatása az 5. oldalon kezdődik. Órán azonban csak a 8. oldalon található liberalizmussal kezdődő ideológiákkal foglalkoztunk. '12.01.06.