Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

PIARISTA DIÁK SPORT EGYESEÜLET

Sportélet - Sportkör:

Az infotanár szerint - látva az épülő tornaterem méretét, kinézetét - uszoda lesz a tornateremben. Jó lenne. De sajnos csak a verítékben úszunk. :-)

 

 


"A sport célja szellemi leterhelés ellensúlyozása " :-)
A játék az ember tevékenységének sajátos formája. Különböző módon és mértékben játszik szerepet egyéniségünk kialakulásában.
Iskolánkban a testnevelés és a sport célja a komoly szellemi leterhelés ellensúlyozása, a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődés elősegítése, a testmozgás, a testedzés, sportolás megszerettetése. Feladata a mozgáskészség és mozgás-képesség fejlesztése, valamint a testnevelési és sportjátékok elsajátítása.
A mindennapi testedzés szolgálatában áll az órarendi testnevelési óra. Ez a „kötelező” testnevelés. Ezeken kívül a délutáni sportkörök, hétvégi, évközi és nyári kirándulások, túrák segítik diákjaink testi fejlődését. Ezeken önkéntesen vesznek részt diákjaink.
Ezen belül van lehetőség a „nem versenyszerű” sportolásra. Ide tartoznak a tömegsport foglalkozások, házi bajnokságok, a túrák, kirándulások.
Valamint a PIARISTA DIÁK SPORT EGYESÜLET (PDSE) keretein belüli „verseny” jellegű testedzések.
Az egyesület több szakosztályt is működtet, melynek tagjai az iskola létesítményeit használják.
A két legnépszerűbb sportág a kosárlabda és a röplabda. Mindkettőben három korosztályban (7-8. évf.; 9-10. évf; 11-12.évf.) vannak rendszeres edzések délutánonként, esetenként tanítás előtt.
A szakosztályok tagjai rendszeresen részt vesznek a Sportági Szakszövetségek által kiírt kerületi, budapesti és országos versenyeken. Összemérik tudásukat a különböző egyházi iskolák és szervezetek által szervezett versenyeken. (pl. KIDS, Piarista Játékok).
Hiszünk abban, hogy diákjaink a sport, a fizikai aktivitás által az egészséges életmódot választják!