Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

Lelki élet

 

Lelki élet

imák, elmélkedések

Reggeli ima
Uram, Istenem!
Tiéd az éjszaka, és tiéd a nappal;
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
a Világosság fia!
Köszönöm, hogy vagy, és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a te irgalmas szereteted ragyogjon mindig fölöttem!
Óvj meg a bűntől a mai napon, tölts el a te Lelkeddel!
Jó akarok lenni, hogy örömöd teljék bennem,
és szeretni akarlak téged, Uram. Ámen.

Az ima az Isten jelenlétének megtapasztalása, elfogadása. Az ima
az, ahol felhagyunk a büszkeséggel, ahol a remény lép előtérbe, ahol
kérnünk kell. Az ima elégtelenségünk bevallása, az alázat és
háttérbelépés befogadása, elismerése annak, hogy Istentől függünk. Az
ima a keresztény ember elmaradhatatlan gyakorlata. A hit és remény
gyakorlata. Az ima kiváltsága az Isten szívének megérintése Fia által.

Reggeli ima

Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védon óvja meg: a hívságot ne lássa meg!

Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden doreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hosi fék,

hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök idokön át! Ámen.

Tégy engem békéd eszközévé

Uram,
tégy a béke eszközévé,
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek.
Csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

(Assisi Szent Ferenc)

Dsida Jenő: A gyöngék imája

Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fűre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszőttes az álom,
pehelykönnyű és szinte-szinte semmi
s én erőtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz
csak gyönge, nagyon gyönge.

"És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok,
akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne
legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielőtt kérnétek tőle."