Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

KALAZANCIUS ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja:

"A Magyar Piarista Rend által a Budapesti Piarista Gimnáziumban végzett oktató-nevelő tevékenység támogatása.

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglaloztathat.

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvényben az állami-önkormányzati feladatként meghatározott tevékenység, amely a Budapesti Piarista Gimnázium feladatainak megvalósítását segíti.

Az Alapítók által az 1997.évi CLVI. tv. 26.§. c 4,5,6 pontja alapján meghatározott közhasznú tevékenység:

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
  • kulturális tevékenység
  • kulturális örökség megóvása."

1 %
A Budapesti Piarista Gimnázium tisztelettel kéri,
hogy segítse a piarista oktató-nevelő munkát
személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával
alapítványunk javára.
Köszönjük!
Kalazancius Alapítvány

A kedvezményezett adószáma:
19661249 - 1 - 41
Számlaszám: 11707024 - 20274388

IBAN száma: HU86 1170 7024 2027 4388 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

Magyar Katolikus Egyház
A kedvezményezett technikai száma: 0011