Ezt az elérést hamarosan megszüntetjük. Kérjük, használja a http://budapest.piarista.hu URL-t!

BEMUTATKOZUNK: A PIARISTA ISKOLA

 

Jelmondatunk: Pietas et litterae (vallásos élet és tudomány)

Sokféle iskola van. De ez az iskola mégis valamiben különbözik a többitől. Igazi all-boy school.

A piarista iskola

Az ifjúságot körülölelő társadalomban terjedõ igénytelenség és szabadosság láttán több száz éves hagyományainkhoz híven határozottan valljuk, hogy ha "a gyerekeket kiskoruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és mûveltségre, kétségkívül remélhetõ, hogy egész életük alakulása boldog lesz." (Piarista Konstitúciók I./1./5.) Iskolánk ezért a következetes és fegyelmezett munka, a hit, a szellemi igényesség és a tisztelettudás elsajátításának mûhelye.
Az Egyháznak és országunknak szüksége van hitben és tudományban egyaránt kimûvelt emberfõkre; fegyelemre, tisztelettudásra és erkölcsös életre nevelt családapákra. E célunkat fejezi ki Rendünk és iskoláink jelmondata: "Pietas et litterae."

 

A budapesti Piarista Gimnázium

A budapesti Piarista Gimnázium hatosztályos fiúgimnázium. Iskolánk 1717 óta mûködik. Iskolánkat nemcsak a különbözõ országos tanulmányi felméréseken elért elõkelõ hely jellemzi, hanem legalább ennyire fontos számunkra a hívõ keresztény élet megélésének lehetõsége és az, hogy közösség-teremtõ iskolának valljuk magunkat. Mindezeket:

 • piarista paptanárok és civil tanárok együttmûködésével
 • diákszínpaddal,
 • szakkörökkel,
 • diákkörökkel,
 • sportkörrel,
 • számítógépparkkal és a kornak megfelelõ egyéb technikai felszereléssel,
 • osztályok számára szervezett téli-nyári túrákkal és táborokkal,
 • iskolai cserkész-csapattal, lelkigyakorlatokkal,
 • közös diákmisékkel,
 • hittanórákkal,
 • és nyolc tárgyból emelt szintûérettségire történõ felkészítéssel

biztosítjuk diákjaink számára.